maandag 1 november 2010

NVB Jaarcongres – hoe technologie de bibliotheek bepaalt

Veranderingen in technologie zorgen voor nieuwe verwachtingen bij klanten. De politiek zorgt voor nieuwe en vooral beperkte speelruimte. Moeten bibliotheken kiezen en focussen? Of gaan voor kostenbesparing via verregaande automatisering? Of investeren in nieuwe digitale diensten?
Ook al is geen bibliotheek hetzelfde: antwoorden op deze vraagstukken vindt u bij het NVB Jaarcongres 2010 in Ede.

In de aanloop naar het congres kunt u steun ontlenen aan de woorden van keynote Maarten van Rossem. In de NVB Preconferencekrant doet hij bekentenissen, haalt hij herinneringen op en spreekt hij zich uit – op de voor hem kenmerkende manier.
Ook kunt u kennismaken met twee nieuwe spelers in de bibliotheek- en informatiesector: de nieuwe directeur van de meest spraakmakende bibliotheek van Nederland en de beoogde nieuwe voorzitter van de NVB.
Verder natuurlijk in de krant een uitgebreid overzicht van het programma – waarin alle ruimte is voor maar liefst vijf tracks, een grote groep exposanten, verschillende activiteiten zoals de banenmarkt, workshop, productpresentaties en debat en discussie. Een complete dag die geen enkele informatieprofessional mag missen.

Heeft u de NVB Preconference krant nog niet gezien of ontvangen? Op de congressite van de NVB, waar u zich uiteraard ook kunt inschrijven en waarbij interessante kortingen mogelijk zijn, staat hij online als pdf. Nog sneller is deze link: http://www.nvbcongressen.nl/share/files/80_501757/nvbkrant0120.pdf

De meest actuele informatie over programma, sprekers en inschrijven is steeds te vinden op www.nvbcongressen.nl.
Leden van het HIN profiteren van een korting op de deelnamekosten.

woensdag 11 augustus 2010

8 miljoen krantenpagina's

Update: Astrid Verheusen vervangt Edwin Klijn.
Astrid Verheusen is Hoofd van de afdeling Innovatieve Projecten van de sector Innovatie en Ontwikkeling

Aankondiging

Een dergelijk groot project als het Digitalisering van ca 8 miljoen pagina's van historische kranten verdient een bijeenkomst!

De zesde bijeenkomst Haags Informatie Netwerk vindt plaats in Den Haag op 14 september.

Datum: Dinsdag 14 september 2010, ontvangst vanaf 15.30 uur
Lokatie: Koninklijke Bibliotheek, Prins Willem-Alexanderhof 5, 2592 BE Den Haag, naast station Den Haag Centraal (routebeschrijving op http://www.kb.nl/hpd/wegwijzer/adres.html)
Kosten: Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door de Koninklijke Bibliotheek, er zijn géén kosten verbonden aan deelname.
Thema: "Digitaliseringsproject historische kranten"
Edwin Klijn, projectmanager, zal een presentatie geven over het project dat zo'n 8 miljoen krantenpagina's omvat. Daarvan zijn er al ruim 1 miljoen beschikbaar gesteld via http://kranten.kb.nl/.

Programma:
15.30-16.00u Ontvangst met koffie en thee
16.00-17.15u Presentatie Digitaliseringsproject historische kranten door Edwin Klijn (Inclusief vragen/discussie)
17.15u- Borrel en (optioneel) rondleiding (van ca. 30 minuten)

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door vóór 5 september 2010 een e-mail te sturen naar: info@haagsinformatienetwerk.nl o.v.v. uw naam, organisatie, functie, afdeling, telefoonnummer én rondleiding (j/n).
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname of plaatsing op de reservelijst.

dinsdag 29 juni 2010

Verslag van de bijeenkomst 3 juni bij het FD, "'Ebooks: angst regeert bij uitgevers'

Verslag van Ronald de Nijs, met toestemming overgenomen uit www.informatieprofessional.nl


Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm wond er geen doekjes om in de presentatie die hij op 3 juni jl. hield voor het Amsterdams Informatie Netwerk en Haags Informatie Netwerk. 'De angst regeert bij uitgevers als het gaat om ebooks.'

Op 2 juni presenteerde onderzoeksbureau GfK Retail & Technology Benelux tijdens een congres verschillende ebookcijfers. Zo gingen er in de afgelopen acht maanden 50.000 e-readers over de toonbank. En in de maanden januari tot en met april vonden bijna 100.000 betaalde ebooks hun digitale weg naar de klant. Joost Nijsen, uitgever bij Podium, was niet onder de indruk van die cijfers. Sterker nog, hij heeft sterke twijfels over de toekomst van de e-reader en de 'luchtige toon' waarmee over e-piraterij wordt gesproken. Hij overweegt zelfs zijn ebooks uit de markt te halen.

Als het om ebooks gaat regeert bij uitgevers de angst, stelde Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat bij SOLV, een dag later. Zijn visie verkondigde hij op een bijeenkomst over auteursrecht in de tijd van web 2.0, georganiseerd door het Amsterdams Informatie Netwerk (AIN) en het Haags Informatie Netwerk (HIN).

Videorecorder
Die angst wordt gevoed door 'berichten over de ongelooflijke hoeveelheid eboeken die via peer-to-peernetwerken en bitttorrentsites illegaal verkrijgbaar zijn', aldus Alberdingk Thijm. 'De vraag die daarbij gesteld kan worden is: gaat de uitgever hetzelfde meemaken als wat de muziekindustrie is overkomen?'

Dat valt nog te bezien. Alberdingk Thijm maakte een vergelijking met de Sony Betamax-videorecorder die begin jaren tachtig in de VS op de markt verscheen. 'Er ontstond eenzelfde soort paniek als we nu zien met de komst van ereader. De filmindustrie ging ervan uit dat de videorecorder haar kapot zou maken.' Een reactie die overigens ook te zien was bij de komst van bijvoorbeeld radio en tv. Toch gebeurde het tegenovergestelde. Eind jaren negentig werden er voor het eerst meer inkomsten verkregen door de verkoop en verhuur van - toen nog - filmvideocassettes dan uit de kaartverkoop in de bioscoop.

Alberdingk Thijm wijst erop dat met de komst van muziekuitwisseling via peer-to-peer netwerken 'een dimensie bij gekomen is': nu zijn het de consumenten zelf die bestanden openbaar maken en uitwisselen. Voorheen waren dat de commerciële partijen.

Rechten clearen
De muziekindustrie heeft heel lang geweigerd een legaal alternatief aan te bieden, zegt Alberdingk Thijm. Dat gebeurde pas toen Apple met iTunes startte en de iPod kwam. Vanaf dat moment namen de verkopen van muziek via internet toe. In 2003 kochten consumenten nog nauwelijks muziek online, in 2009 nemen de cijfers juist exponentieel toe.

Opvallend is dat die cijfers in Amerika vier keer zo hoog zijn dan in Europa. Dat probleem ligt mede in het clearen van de rechten: als je muziek in Europa wilt gebruiken, moeten de rechten ervan in de 27 lidstaten worden gecleard. Dat is een groot probleem, aldus Alberdingk Thijm. Er is een behoefte aan bijvoorbeeld bepaalde muziekdiensten, waarvoor consumenten bereid zijn te betalen. Toch worden ze niet in Europa geïntroduceerd, omdat het clearen van de rechten niet lukt.

Auteurs
Auteurs lijken zich wel wat de komst van ebooks betreft positiever op te stellen dan de uitgevers, aldus Alberdingk Thijm. Sterker nog, de meeste auteurs zien ebooks als een nieuwe mogelijkheid om hun werk te exploiteren. Auteurs als Ewan McEwan en Leon de Winter gaan hun ebooks zelf apart exploiteren.

Wel voorziet Alberdingk Thijm een strijd tussen auteurs en uitgevers over onder andere het modelcontract en de reikwijdte daarvan: vallen ebooks er ook onder? Hij denkt dat sommige uitgevers 'op hun rechten blijven zitten en kiezen voor het klassieke boek omdat ze daar meer mee denken te kunnen verdienen. Sommige auteurs zullen zeggen: dat pik ik niet. Want m'n collega verkoopt wel z'n titel als ebook bij Bol.com.'

Bildmeisje
'Ik denk dat ebooks hetzelfde zullen zijn als de dvd's voor de muziekindustrie. Uitgevers moeten zich op deze markt storten, maar geen heel hoge prijzen voor ebooks gaan rekenen zoals de muziekindustrie dat indertijd heeft gedaan. Ze moeten bovendien leren van de fouten die in de muziekindustrie zijn gemaakt. Ook moeten ze geen beperkende DRM-toepassingen gebruiken,' stelde Alberdingk Thijm.

Die DRM-systemen bieden uitgevers onder andere de mogelijkheid om over de schouder van de koper/lezer mee te kijken: hoe vaak wordt een ebook gelezen, hoe lang blijft men op een pagina et cetera. Een bedreiging voor de privacy van de gebruiker, vindt Alberdingk Thijm. En ook geen goede ontwikkeling: platformbeheerders die zelf bepalen welke content uitgewisseld wordt. Zo wil Apple geen blote Bildmeisjes afgebeeld zien staan in de app van het Duitse blad Bild.

Met de piraterij zal het 'heel erg meevallen,' aldus Alberdingk Thijm. 'Er zal altijd wel piraterij zijn, maar ik denk niet dat we daar bij boeken heel erg bang voor hoeven te zijn.' Het is sowieso de vraag of het ebook de papieren versie gaat vervangen. 'Is het te beschouwen als een mp3-bestand of als een andere exploitatiemogelijkheid?' En: 'We hebben het nu vooral over gedigitaliseerde boeken - vooral romans - als ebooks.' Alberdingk Thijm verwacht dat uitgevers op dit vlak zullen innoveren.

Clearing bij kranten
Clearing van auteursrechten kwam ook aan bod in de lezing van Pieter Kok, Oplage Manager bij Het Financieele Dagblad, tevens de gastheer van deze AIN-HIN-bijeenkomst. Kok sprak over de ontwikkelingen in krantenwereld in samenhang met auteursrecht.

Handhaving van het auteursrecht wordt in dit internettijdperk steeds lastiger omdat de drempel om nieuws op grote schaal te verveelvoudigen vrijwel tot nul is gereduceerd, stelde Pieter Kok. 'Tegelijkertijd kunnen we constateren dat het produceren, ter beschikking stellen en distribueren van kwaliteitscontent niet gratis kan zijn. Bij het FD zitten mensen de hele dag content te produceren. Dus het idee dat content free is, is onzin. Als je echt goede content wil, moet je daarvoor betalen.'

Door de opbouw van een virtueel nieuwsnetwerk zal er in de toekomst binnen de krant steeds minder ruimte zijn voor journalisten. Er zal veel meer gebruik worden gemaakt van een netwerk van freelancers. Zij zullen geen tijd hebben om steeds na te gaan of er inbreuk op het auteursrecht van hun stukken gemaakt wordt. Daarom zal er behoefte zijn aan een - nog op te zetten - nationaal clearing house, waar zowel uitgevers als freelancers hun rechten gaan onderbrengen.

News intelligence
Kok kwam tot slot nog met goed nieuws voor informatiespecialisten. 'News intelligence wordt heel belangrijk: zorg ervoor dat de krantenredactie beter weet wat er in de wereld gebeurt dan ieder ander. Dan kun je niet volstaan met Google, maar dan moet je veel betere kennismanagementsystemen instellen. En dus moet je hierop heel goede informatiespecialisten zetten die dat continu volgen. Er moet op dit vlak bij de kranten nog veel gebeuren, maar het wordt een heel belangrijke functie.'

donderdag 27 mei 2010

HIN + AIN bijeenkomst 03-06-2010 = (over)vol!

De gezamenlijke bijeenkomst op donderdag 3 juni 2010 bij Het Financieele Dagblad is vol!

Een dringend verzoek om bij verhindering een bericht te sturen, zodat personen op de wachtlijst misschien nog een kans maken.

woensdag 31 maart 2010

Auteursrecht in de tijd van web 2.0: netwerkbijeenkomst bij Het Financieele Dagblad

Het Amsterdam Informatie Netwerk (AIN) en het Haags Informatie Netwerk (HIN) organiseren gezamenlijk op donderdag 3 juni 2010 een bijeenkomst over auteursrecht.
Onze gastheer is het Het Financieele Dagblad (FD) in Amsterdam.

Programma
15.30 uur Ontvangst met koffie en thee.
16.00 uur Presentatie Pieter Kok, Oplage Manager bij het FD, over ontwikkelingen in krantenwereld in samenhang met auteursrecht.
16.20 uur Christiaan Alberdingk Thijm van SOLV: E-books: waarheen, waarvoor?
Nadat e-books in 2001 al waren gehyped als de belangrijkste nieuwe vinding voor de boekenmarkt, lijken ze nu eindelijk door te breken. Uitgevers reageren vooralsnog afwachtend en weten niet goed of ze e-books moeten omhelzen of afstoten. Vormen e-books een bedreiging voor de uitgever? Voor auteurs zijn e-books een interessante nieuwe manier om hun rechten te exploiteren. Er dreigt een nieuwe rechtenstrijd uit te breken tussen auteur en uitgever, waarbij auteurs vooralsnog de grote kanshebbers zijn. Beslissend voor het succes van e-books is uiteindelijk de acceptatie van de consument. Die consument moet niet alleen e-readers aanschaffen en aan het lezen gaan, hij moet vooral geen inbreuk gaan maken op de e-bookrechten. Van verschillende kanten wordt al voorspeld dat de boekenmarkt hetzelfde staat te wachten als de muziekmarkt. Is dat waar? In de presentatie zullen e-books worden behandeld vanuit het perspectief van de uitgever, auteur en consument.
16.45 uur Gelegenheid tot vragen & discussie.
17.15 uur Borrel met gelegenheid voor een rondleiding bij Het Financieele Dagblad.

Locatie & routebeschrijving
Het auditorium van:
Café Restaurant Dauphine
Prins Bernardplein 175
1097 BL Amsterdam
020- 4621646
De locatie is zeer goed bereikbaar met het Openbaar Vervoer (nabij Amstel Station). In de buurt kun je ook (betaald) parkeren. Routebeschrijving

Kosten
Zowel de rondleiding, de ontvangstruimte en de borrel worden ons aangeboden door Het Financieele Dagblad in samenwerking met HowardsHome. Daar zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door zo snel mogelijk een e-mail te sturen naar: info@haagsinformatienetwerk.nl o.v.v. uw naam, organisatie, functie, afdeling én telefoonnummer.
Er geldt een maximum van 75 deelnemers. Vol is vol!

Graag tot 3 juni 2010!
Stuurgroep HIN & Bestuur AIN