dinsdag 16 december 2008

Eerste bijeenkomst Haags Informatie Netwerk

22 januari 2009, ontvangst vanaf 15.00 uur
Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 (naast station Den Haag Hollands Spoor)

Graag nodigen wij leden en geïnteresseerden in het Haags Informatie Netwerk uit voor de eerste bijeenkomst van het netwerk op 22 januari 2009.

We gaan live met een bezoek aan de Haagse Hogeschool. Wellicht voor een aantal leden en geïnteresseerden de plek waar hun carrière als informatieprofessional ooit is begonnen. Voor veel mensen zal het jaren geleden zijn dat ze de BDA/ BDI hebben afgerond. Hoe ziet de opleiding er nu uit? Wat verstaan ze bij de opleiding IDM onder ‘informatieprofessional’ en waar zijn afgestudeerde IDM-ers werkzaam?

U bent welkom vanaf 15.00 uur. Om 15.30 uur zullen we van start gaan met aantal presentaties door medewerkers en studenten van de opleiding IDM en wordt rond 17 uur afgesloten met een gezellige borrel.

Deze bijeenkomst wordt gesponsord door de Haagse Hogeschool. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel stellen wij het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt. Dit kunt u doen door een e-mail te versturen aan info@haagsinformatienetwerk.nl. Begin januari ontvangt u dan een e-mail met een gedetailleerde uitnodiging.

woensdag 26 november 2008

Het Haags Informatie Netwerk

Het Haagse Informatie Netwerk is een groep informatieprofessionals, woonachtig en/of werkzaam in de Haagse regio. Het doel van het HIN is elkaar op een informele manier op de hoogte te houden van ervaringen en ontwikkelingen op het vakgebied. Dit gebeurt door het organiseren van informele netwerkbijeenkomsten als bedrijfsbezoeken, lezingen en discussies.

De verwachting is dat er zo'n zes bijeenkomsten per jaar georganiseerd zullen worden. De eerste bijeenkomst zal begin 2009 plaatsvinden. De bijeenkomsten zullen zo veel mogelijk aan het eind van de middag plaatsvinden en worden afgesloten met een netwerkborrel.

Het HIN wordt aangestuurd door een stuurgoep die op dit moment (januari 2012) bestaat uit:
- Eva Verhoeff, Jongbloed Juridische Boekhandel
- Kees Riekwel, Mininsterie van Binnenlandse Zaken
- Geertje de Wit, HowardsHome
- Margriet van Stiphout, Q-info

Eerdere Leden:
David de Haan, Gemeente Den Haag
Ellen van Breda, Universiteit Wageningen

Ontstaan
Na een oproep op de Nedbib-lijst kwamen op 30 oktober 2008 zo’n 17 informatiespecialisten bijeen op Instituut Clingendael voor de oprichtingsbijeenkomst van het HIN. Tijdens deze bijeenkomst is een stuurgroep ingesteld die het voortouw neemt bij de verdere ontwikkeling van het netwerk en de organisatie van de eerste activiteiten.