woensdag 26 november 2008

Het Haags Informatie Netwerk

Het Haagse Informatie Netwerk is een groep informatieprofessionals, woonachtig en/of werkzaam in de Haagse regio. Het doel van het HIN is elkaar op een informele manier op de hoogte te houden van ervaringen en ontwikkelingen op het vakgebied. Dit gebeurt door het organiseren van informele netwerkbijeenkomsten als bedrijfsbezoeken, lezingen en discussies.

De verwachting is dat er zo'n zes bijeenkomsten per jaar georganiseerd zullen worden. De eerste bijeenkomst zal begin 2009 plaatsvinden. De bijeenkomsten zullen zo veel mogelijk aan het eind van de middag plaatsvinden en worden afgesloten met een netwerkborrel.

Het HIN wordt aangestuurd door een stuurgoep die op dit moment (januari 2012) bestaat uit:
- Eva Verhoeff, Jongbloed Juridische Boekhandel
- Kees Riekwel, Mininsterie van Binnenlandse Zaken
- Geertje de Wit, HowardsHome
- Margriet van Stiphout, Q-info

Eerdere Leden:
David de Haan, Gemeente Den Haag
Ellen van Breda, Universiteit Wageningen

Ontstaan
Na een oproep op de Nedbib-lijst kwamen op 30 oktober 2008 zo’n 17 informatiespecialisten bijeen op Instituut Clingendael voor de oprichtingsbijeenkomst van het HIN. Tijdens deze bijeenkomst is een stuurgroep ingesteld die het voortouw neemt bij de verdere ontwikkeling van het netwerk en de organisatie van de eerste activiteiten.