NSCS en AIVD
De opening wordt verzorgd door een duo-presentatie van Hans de Vries (National CyberSecurity Center – NCSC) en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Zowel de NCSC als de AIVD spelen een belangrijke rol bij het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein. Zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Cybercrime en digitale Spionage blijven de grootste bedreigingen voor de digitale veiligheid in Nederland. Hierbij wordt veelal gedacht aan technische oplossingen om de weerbaarheid te realiseren. Naast alle technische uitdagingen waar een organisatie voor staat, kan meer aandacht voor de zogenaamde ´menselijke factor´ veel winst in veiligheid opleveren. Tijdens de Prissma Academy komen deze menselijke factoren aan bod en wordt inzicht gegeven in suggesties en praktische oplossingen.

Security Academy
Vervolgens deelt Arie Linsen (oa docent bij de Security Academy en Security Consultant bij Aletsch Consult) zijn ervaringen over informatiebeveiliging op gemeentelijk niveau. 


Insite Security
De dag wordt door Wilbert Pijnenburg (Insite Security) afgesloten. Aan de hand van een aantal recente incidenten wordt de invloed van de mens op het incident geanalyseerd. De presentatie gaat niet alleen in op methoden en manieren om interne medewerkers weerbaar te maken maar toont tevens hoe je hackers voor je eigen karretje kunt spannen. Tijdens de sessie wordt gebruik gemaakt van een realtime stemsysteem. De resultaten zullen live worden gepresenteerd.  


Aanmelden